Dezynfekcja wody w tym również do picia.

ARMEX 5, ARMEX 2000,
ARMEX 2000 ULTRACZYSTY

Preparaty do dezynfekcji wody:
  1. Przeznaczonej do spożycia.
  2. Wody w procesach produkcji spożywczej.
  3. Wody w procesach przemysłowych.
  4. Wody w obiektach zbiorowego zaopatrzenia w wodę sanitarną
 

Produkty znajdą zastosowanie w:

  1. Hotelach, pensjonatach, wspólnotach mieszkaniowych
  2. Obiektach basenowych, pływalniach, obiektach sportowych
  3.  Szpitalach, DPS, Domach dziecka, Szkołach i innych placówkach publicznych wykorzystujących systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
  4. W przemyśle do utrzymania wody chłodniczej, obiegach CIP i innych
  5. Wszędzie tam gdzie potrzebna jest woda o wysokiej czystości mikrobiologicznej.

Czym jest dwutlenek chloru i do czego służy?

Jakie są główne zalety dwutlenku chloru? Dlaczego zastosowanie go jako środka do dezynfekcji pozwala lepiej zabezpieczyć się niż tradycyjnie stosowany chlor?

Podstawowe cechy ClO2

1. Nie tworzy chloropochodnych.
2. Usuwa wirusy, bakterie, grzyby i pierwotniaki.
3. Silny i selektywny utleniacz - biocyd.
4. Łatwo rozpuszczalny w wodzie.
5. Zabezpiecza przed powstawaniem biofilmu.
6. Bezpieczny dla człowieka i środowiska.

Zalety dwutlenku chloru

1. Utlenianie związków organicznych dezynfekcja.
2. Poprawa smaku i zapachu wody.
3. Usuwanie przebarwień.
4. Nie chloruje, a tym samym nie tworzy THM-ów, chlorofenoli i innych
5. Utlenianie żelaza i manganu
6. Nie jest wrażliwy na pH uzdatnianej wody (zakres skuteczności 4-10 pH)

Korzyści z zastosowania dwutlenku chloru:

1. Efektywny przy niskim stężeniu
2. krótki czas reakcji
3. Bardzo wysoka skuteczność mikrobiologiczna
4. Nie wpływa na smak i zapach wody (np.: w przeciwieństwie do podchlorynu) - nie tworzą się chlorofenole
5. Niskie koszty operacyjne w porównaniu z kwasem nadoctowym, lub innym dezynfektantami stosowanymi przy produkcji spożywczej

Dwutlenek chloru w wodzie

1. Utlenia jony Fe 2+ i Mn2+ do wodorotlenku żelazowego i tlenku manganowego, siarczki i siarczyny do siarczanów,
2. Poprawia cechy organoleptyczne wody, likwiduje przykry smak i zapach, również zapach dezynfekowanych przedmiotów,
3. Nie reaguje z bromkami i chlorkami oraz amoniakiem bez dostępu światła jest aktywny w szerokim zakresie pH (2,0 – 9,5),
4. Wykazuje wysoką reaktywność w stosunku do licznych związków, w tym amin drugo- i trzeciorzędowych, organicznych związków siarki i aktywowanych pierścieni aromatycznych,
5. Nie jest czynnikiem chlorującym i nie prowadzi bezpośrednio do powstawania produktów chloroorganicznych, w szczególności THM (trihalometanów) i POX (Purgeable Organic Halogens), nawet przy zastosowaniu dużych dawek,
6. Zapobiega wzrostowi glonów.

Zapobieganie
i redukcja bioflimu

Udowodniono, że dwutlenek chloru, zarówno w obecności światła jak i jego braku, ma silny wpływ antywegetatywny – zmniejsza rozwój pierwotnego szlamu, redukuje biomasę oraz liczbę i typ gatunków takich jak okrzemki, sinice, rozłogi, które wykazują tendencje do rozwijania kolonii na powierzchniach, sprzyjając zanieczyszczeniu biologicznemu. 

Mechanizm działania na bakterie i wirusy

Dwutlenek chloru zabija bakterie poprzez wiele mechanizmów, utlenia kwasy tłuszczowe i lipidy błonowe w błonie komórkowej, co zakłóca przepuszczalność błony zewnętrznej, w wyniku czego komórka nie jest w stanie regulować ruchu cząsteczek do i z komórki. ClO2, denaturuje również białka komórkowe błonie i w samej komórce poprzez utlenianie aminokwasów, które tworzą te białka. W wyniku czego białka zmieniają kształt i tracą funkcjonalność, co może sprawić, że komórka nie jest w stanie w wytwarzać energii i jest niezdolna do poruszania cząsteczek w i z komórki przez co nie jest w stanie utrzymać się przy życiu. Dla bakterii przetrwalnikowych błona wewnętrzna jest niezbędna do przeżycia ClO2 przenika i uszkadza wewnętrzną membranę, przez co spor nie jest w stanie przetrwać. W wirusach, ClO2 reaguje z białkiem kapsydu umożliwiając uwolnienie RNA. RNA reaguje z ClO2 i synteza RNA jest niemożliwa, więc wirus nie może replikować. Przedstawione reakcje z biomolekułami komórkowymi skutkują upośledzeniem lub śmiercią mikroorganizmu, zbiorowe uszkodzenia spowodowane tym wielopłaszczyznowym atakiem uniemożliwiają mikroorganizmowi rozwój odporności.

Zastosowania

Naciśnij przycisk pod grafiką, która przeniesie Cię do odpowiedniego produktu

ARMEX 2000 ULTRACZYSTY

NOWOŚĆ!!! Czysty dwutlenek chloru gotowy do użycia. Bez pozostałości po aktywacji. Idealnie nadaje się do dezynfekcji wody do picia.

ARMEX 2000

Dwutlenek chloru 2000ppm/0,2%. Tradycyjnie stosowany do dezynfekcji wody pitnej, dezynfekcji powierzchni, usuwaniu zapachów oraz wielu innych. Posiada ATEST PZH do dezynfekcji wody pitnej.

ARMEX 5 + MEXACID

Koncentrat dwutlenku chloru do rozrbiania. Możliwość długiego przechowywania i rozrabiania rządanych pojemności. Roztwór wykorzytywany tak jak ARMEX 2000. Posiada ATEST PZH do dezynfekcji wody pitnej.

ARMEX 5 + MEXACID-MD

NOWOŚĆ!!! Preparat dezynfekcyjno-myjący. Dzięki nowoczesnej formule pozwala na 5 minutową aktywację oraz mycie i dezynfekcję w jednym cyklu roboczym.
Przebadany wg norm europejskich fazy 2 etapu 1 i fazy 2 etapu 2 :
Wirusobójczość całkowita PN-EN 14476+A2:2019-08, PN-EN 16777:2019-01E
Koronawirus ludzki 229E; PN-EN 14476+A2:2019-08, PN-EN 16777:2019-01E
Bakterie, PN-EN 13727+A2:2015-12, PN-EN 16615:2015-06/Ap1:2015-11E
Grzyby; PN-EN 13624:2013-12, PN-EN 16615:2015-06/Ap1:2015-11E
Prątki; PN-EN 14348:2006, według metodyki : PN-EN 16615:2015-06/Ap1:2015-11E
Spory; PN-EN 17126:2019-01, prPN-prEN 17846E
Clostridioides difficile PN-EN 17126:2019-01, prPN-prEN 17846E

Chcesz bezpośrednio zasięgnąć informacji, zadzwoń już teraz!

Skontaktuj się z technologiem w dziale dezynfekcji, który udzieli Ci wszystkich informacji.

Przewiń do góry